Overdrag til erhvervskunde

Hvis du er privatkunde og ønsker at overdrage dit nummer til en erhvervskunde, skal du gøre følgende:

1) Udfyld overdragelsesformularen for Privat til Erhverv

2) Send den underskrevne overdragelsesformular til: overdragelseerhverv@3.dk eller:

 3 (Hi3G Denmark ApS)
 c/o StroedeRalton 
 Postboks 52
 2605 Brøndby
 Att.: Delivery

Bemærk: Ved overdragelse til en forening, skal du også fremsende kopi af foreningens vedtægter og referat af seneste generalforsamling.

Når vi har modtaget dokumenterne, vil vi sørge for at overflytte dit mobilnummer inden for 5 arbejdsdage. Både du og erhvervsvirksomheden, du overdrager nummeret til, vil modtage besked om, hvornår overdragelsen bliver gennemført. Bemærk, at det er dit ansvar at aflevere dit eksisterende SIM-kort, til den erhvervsvirksomhed, der skal have overdraget dit mobilnummer.  

Det skal du være opmærksom på

Du kan overdrage ethvert mobilnummer, hvis du ikke har et udestående hos os. Såfremt det ønskede nummer for overflytning stadig er inden for bindingsperiode, vil denne automatisk blive overført til den erhvervsvirksomhed, du overdrager nummeret til. Bemærk, at det ikke er muligt at overdrage 3Afbetaling (afdragsordning på mobil/tablet), så aftalen vil stadig forblive hos dig, selvom du vælger at overdrage et abonnement og mobilnummer, som du har oprettet samtidig med 3Afbetalingen.

Såfremt du ønsker at overdrage abonnement og mobilnummer til en enkeltmandsejet virksomhed, kræver det, at ejeren af erhvervsvirksomhed, du ønsker at overdrage til:

  • Er fyldt 18 år
  • Kan opfylde 3’s kreditpolitik og ikke er registreret i RKI
  • Har fast adresse i Danmark i henhold til det danske CPR-register eller er dansk statsborger med fast adresse i Sverige. Bopæls adresse i Sverige kræver dog tilmelding til Betalingsservice
  • Ikke har ubetalte regninger hos os 

Det koster 79 kr. ekskl. moms (99 kr. inkl. moms) pr. overdragelse, som erhvervsvirksomheden, der overdrages til vil få opkrævet på den efterfølgende faktura.

Sådan faktureres en overdragelse

Når du har overdraget dit abonnement og mobilnummer til en erhvervsvirksomhed, vil du modtage en slutfaktura, som dækker forbrug til og med den dag, hvor overdragelsen er gennemført.

Virksomheden, der overtager dit abonnement og mobilnummer, vil samtidig overtage de økonomiske forpligtelser gældende fra den efterfølgende dag, hvor overdragelsen er gennemført.

Stadig brug for hjælp?

Skriv til os, så skal vi nok sørge for at du får hjælp til det du bøvler med.